Scroll down

وبینار

مدیریت بافت سخت و نرم در ایمپلنت

برگزار شده

مدیریت بافت سخت و نرم در ایمپلنت
زمان برگزاری : 1399/03/09
وبینار معرفی راهکارهای حفاظتی در دوران کرونا

برگزار شده

جشن مجازی روز دندانپزشک

برگزار شده

جشن مجازی روز دندانپزشک
زمان برگزاری : 1399/01/23
وبینار Magnification in Dentistry

برگزار شده

وبینار Magnification in Dentistry
زمان برگزاری : 11399/01/18
وبینار Covid-19

برگزار شده

وبینار Covid-19
زمان برگزاری : 1399/01/15
وبینار کامپوزیت در دندانهای قدامی

برگزار شده

وبینار 3D Printing Technologies

برگزار شده

وبینار 3D Printing Technologies
زمان برگزاری : 1399/01/13
وبینار Crown Lengthening Surgery

برگزار شده

وبینار Crown Lengthening Surgery
زمان برگزاری : 1399/01/13
وبینار تعیین استراتژی و مدیریت سوشال مدیا

برگزار شده

وبینار Management of Extraction Site

برگزار شده

وبینار Management of Extraction Site
زمان برگزاری : 1399/01/12
وبینار Bleaching from A to Z

برگزار شده

وبینار Bleaching from A to Z
زمان برگزاری : 1399/01/11
وبینار Digital Immediate

برگزار شده

وبینار Digital Immediate
زمان برگزاری : 1399/01/11
وبینار معرفی سیستم های باندینگ در دندانپزشکی

برگزار شده

وبینار معرفی و بررسی عملکرد اسکنرهای داخل دهانی

برگزار شده

وبینار عکاسی در دندانپزشکی

برگزار شده

وبینار عکاسی در دندانپزشکی
زمان برگزاری : 1399/01/07