LASER Frenectomy-NWA dentist uses lasers in dentistry

دو نوار بافتی به نام فرنوم در حفره دهان اکثر افراد وجود دارد که داخل و اطراف دندان‌ها و لثه‌ها قرار دارد. فرنکتومی نام عملی جراحی است که در آن دندانپزشک فرنوم یا بند را از لب بالا یا زیر زبان آزاد می‌کند تا لب و یا زبان آزادانه‌تر در دهان حرکت کند. فرنکتومی با لیزر (فرنولکتومی با لیزر یا فرنوتومی با لیزر) عملی است که در آن فرنولوم، یعنی چین بافتی کوچکی که از حرکت آزادانه بخشی از بدن جلوگیری می‌کند، با لیزر بریده می‌شود. فرنکتومی با لیزر را می‌توان با لیزرهای بافت نرم انجام داد.

بالا